D e   g e s c h i e d e n i s   v a n  h e t  S l o c h t e r d i e p

 

Een korte film voor de Fraeylemaborg in Slochteren over de geschiedenis van het Slochterdiep.

Illustratie  Anco Dijkman

Animatie  Christa Moesker

stem  Paul Lamens

Geluid  Matthijs van der Veer

In opdracht van Marjon Edzes - De Fraeylemaborg